อ่านนิยายออนไลน์ทั้งหมดฟรีที่นี่

Rise of the Queen

Rise of the Queen

Author

en.riverwoodsbooks.com

Category

Romance ...

Views:18.6k
Total Chapters:36

Last Chapter

Epilogue
2023-02-05 06:42
Chapter 73 Future
2023-02-05 06:42
Chapter 72 It's all over
2023-02-05 06:42
Chapter 71 Alexa's gone
2023-02-05 06:42
Chapter 70 Taken over
2023-02-05 06:42
Chapter 69 War
2023-02-05 06:42
  Prologue
  2023-02-05 06:42
  Chapter 1 21 years later
  2023-02-05 06:42
  Chapter 3 Mom?!
  2023-02-05 06:42
  Chapter 4 The truth
  2023-02-05 06:42
  Chapter 5 Denial
  2023-02-05 06:42
  Chapter 6 The Alpha King
  2023-02-05 06:42
  Chapter 7 Training
  2023-02-05 06:42
  Chapter 10 Danger!
  2023-02-05 06:42
  Chapter 11 The Fake king
  2023-02-05 06:42
  Chapter 12 Acceptance
  2023-02-05 06:42
  Chapter 13 Apology
  2023-02-05 06:42
  Chapter 15 First meeting
  2023-02-05 06:42
  Chapter 18 The Game
  2023-02-05 06:42
  Chapter 20 First date
  2023-02-05 06:42
  Chapter 22 Darkness
  2023-02-05 06:42
  Chapter 23 First kiss
  2023-02-05 06:42
  Chapter 24 Thirst
  2023-02-05 06:42
  Chapter 25 Mate?!
  2023-02-05 06:42
  Chapter 27 The witch
  2023-02-05 06:42
  Chapter 28 Not now
  2023-02-05 06:42
  Chapter 30 Confused
  2023-02-05 06:42
  Chapter 31 Mind link
  2023-02-05 06:42
  Chapter 33 Kidnapped
  2023-02-05 06:42
  Chapter 34 Search
  2023-02-05 06:42
  Chapter 35 Awakening
  2023-02-05 06:42
  Read Rise of the Queen novel free. Read hot and full novel free here. Rise of the Queen novel online free