อ่านนิยายออนไลน์ทั้งหมดฟรีที่นี่

Partner In Crime (Tagalog)

CHAPTER 5: ALAMIN ANG KATOTOHANAN

sprite

BELLA’S POV. Pagkatapos tumawag ni Ryle ay agad ko na ding niyaya si Riri upang bumalik sa station. Nangako ako sa kapatid ko na titingnan ko kung ano ang magagawa ko para sa kaso ng “kuya astig “ niya. Pagdating namin sa station ay may mga nagkakagulong reporter sa harap nito kaya naman wala na akong choice kundi dumaan sa parking lot pagpasok ng station. “ Grabe, infairness naman daig pa niya celebrity sa dami ng reporter na nakaabang sa scoop. “ namamanghang komento ni Riri. Hindi ko na lamang siya sinagot sapagkat marami na rin ang naglalaro sa isipan ko tungkol sa kasong ito. Kung tutuusin ay makikitang sarado na ang kaso na ito sapagkat may tiwala naman ako kay Ced sa pag – iimbestiga. Ngunit, mayroon deep in me ang nais tingnan muli ang mga ebidensya. Marahil siguro ay nangako din ako kay Ryle. “ Hoy, saan punta mo? “ rinig kong sigaw ni Riri kaya napalingon ako sa kaniya. Pagkalingon ko ay saka ko lamang napansin na lumagpas na pala ako sa department namin. Bumalik na lamang ako sa kinaroroonan ni Riri at sabay kaming pumasok sa department namin. Pagpasok namin ay may kaniya – kaniya ng ginagawa ang lahat kaya naman di na rin ako nag – aksaya ng oras at dumiretso na sa mesa ko upang tingnan ang mga files. CHRISTOPHER’S POV. Pagdating namin sa station ay dinudumog na ako ng mga reporter. Ang ilan sa kanila ay galit dahil sa “ ginawa ko “ sa kasamahan nila. Habang ang ilan ay pilit akong kinukuhaan ng statement upang magkaroon sila ng scoop. Tsk, mga tao talaga! Mula sa entrance ng station ay dumiretso kami sa interrogation room at pinaghintay nila ako roon. “ Excuse me, I need to make a call to my attorney. “ magalang na pakiusap ko sa nagbabantay sa akin. Agad naman nilang tinanggal ang isang posas ko saka ito inilagay sa upuan. “ Is this necessary? “ medyo naiirita kong tanong sapagkat naiinsulto ako sa ginawa nila. Para akong nakaposas sa upuan. “ Yes, you are a murderer. Baka kami pa ang isunod mong patayin, “ komento ng isang nagbabantay saka ako nginisihan. Argh! Bakit ang yayabang ng mga nandito? Kung wala lang akong posas ay sinapak ko na ang lalaking yun sa pag – iinsulto sa akin. Mumurahin ko na sana ang nagbabantay na iyon ng biglang magflashback sa akin ang sinabi ng babaeng detective kanina. Huminga na lamang ako ng malalim saka hinanap ang phone number ni Bryle. Nung makita ko ito ay agad ko naman siyang tinawagan. ( Hello, bro. Ang aga mo naman mambulabog ). Rinig kong komento niya habang humihikab pa. Anong oras na kagigising niya lang?. “ Andito ako sa presinto. Puntahan mo ako. “ utos ko sa kaniya saka pinatay ang tawag,. Alam ko na marami siyang tanong na naman kaya pinatay ko na dahil hahaba pa ang usapan namin. Si Bryle ang legal adviser ko kaya siya ang tinawagan ko. Ang magagawa ko na lang ngayon ay bantayan ang sarili ko upang di na madagdagan ang charges ko. Makalipas ang halos bente minuto ay bumukas ang pinto ng interrogation room at iniluwa si Bryle na magulo pa ang buhok at di pa maayos ang pagkakabotones ng damit niya. Hinihingal siyang umupo sa upuang nasa harap ko. “ I need to talk to my client privately. “ rinig kong sambit niya kaya naman lumabas na ang dalawang nagbabantay sa amin. “ I am just in the police station last night, and here I am again today. “ sentimento niya. “ Who would have thought? “ sarkastiko kong balik sa kaniya. “ Relax “ natatawang turan niya sa akin. “ How can I? Ikaw kaya ang i-posas ko dito. “ naiirita kong turan sa kaniya. “ Okay, back to business na tayo. Narinig ko sa balita ang nangyari, bro mabigat na allegation ang murder. “ seryosong turan niya sa akin. “ Inosente nga kasi ako. “ mariin kong sagot sa kaniya. “ I know

Humingi na ako ng copy ng footages sa crime scene at pinapaprocess ko na ito sa team ko. “ paliwanag niya sa akin. “ So, how long wil l I be staying here? “ tanong ko muli sa kaniya . “ Up until makita ko ang pwede nating gawin sa kaso mo. For now, I need an answe r Toph. “ seryosong sambit sa akin ni Bryle . “ I am innocent, bro. Oo, troublemaker ako , pero hindi ako mamatay tao. “ mariin kong sag ot sa kaniya kahit hindi niya pa ako tinatanong. “ Y ou actual ly did. Napapitlag kami ni Bryle sa gulat ng marinig namin ang malalim na boses ng aking ama. Napatayo ako ng maki ta ko siya kasama ang aking ina na kasalukuyang umiiyak. “ Mom “ na g aalala kong t awag sa kaniya, . Agad namang tumakbo ang aking ina saka ako mahigpit na y inakap habang patuloy pa rin siya sa pag – iyak. Parang pinup unit ang puso ko sa bawat hikbi na naririnig ko sa aking ina. “ Tito, Tita, I will just go outside t o see kung ano ang laban natin sa kaso. “ m agalang na paalam ni Bryle kina Mom and Dad. Nanatiling nakayakap ang aking ina sa akin at ang aking ama ay nakatingin la mang sa akin ngunit walang anumang emosyon ang mababasa sa kaniyang mga mata. Tin anguan ko na lamang si Bryle, kaya tumayo na ito at lumabas sa interrogation room. Pagkalabas niya ay saka ding pagkalas ng aking ina sa kaniyang pagkakayakap. Umupo na siya sa kinauupuan kanina ni Bryle. Si dad naman ay wala pa ring emosyon na lumapit sa kinaroroonan ko at saka… . “ Robe rto! “ . Ayun ang una kong narinig pagkatap os kong bumagsak sa sahig dahil sa laka s ng pagkakasuntok sa akin ng aking ama. “ You are really a disgrace in our family! “ nagpupuyos sa galit na komento ng aking ama habang dinuduro duro pa ako. Mapakla akong ngumisi dahil sa sinabi niya. Nalalasa han ko din ang dugo sa labi ko dahil sa pagkakasuntok sa akin. Nilapitan ako ni Mommy saka ako tinulungang tumayo. “ Ano ka ba naman, Roberto! You are hurting our son. “ pagsaway ni Mom kay Da d pagkatapos niya akong tulungang tumayo. “ Ayan, you are spoiling that br at. See what happened? She killed a re porter. “ walang emosyong turan ni Dad . “ I am inno cent “ mariin kon g turan sa kaniya . “ The evidences tell othe rwise. Just plead guilty, baka bumaba pa ang sentinsya mo. Ayan ang huling sinabi ni Dad saka siya lum abas ng interrogation room. Niyakap na lamang ako ng aking ina. Talaga bang ama ko ang taong iyon? . “ Huwag mo na lang masyadong isipin ang sinabi ng Dad mo. He is doing everything he can to help you. “ pag – alo ni Mom sa akin kaya napangiti na lamang ako ng mapakla sa sinabi nito. “ He will never do that over his dead body, mom. “ mapakla kong turan sa kaniya. “ You are wrong. On the way here, he made multiple calls for all best lawyers in the co untry for you. “ pagpapaliwanag sa akin ni Mom . “ Maybe, he is just doing th at for his reputation! “ mapakla kong sentimeto sa sinabi ni Mommy . Hindi na muling sumagot si Mommy . Mas lalo na lamang niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin saka umiyak. BELLA ’S POV . Pasado alas dose na ngunit wala pa rin akong natatanggap na re port tungkol sa kaso ni Mr. Ramirez kaya kumunot na ang noo ko. Ano ang nangyayari at masyadong matagal ang Pagdating ng report sa akin. “ Bella, tara kai n tayo ng lunch. “ pag – aya sa akin ni Riri

“ Where is the r eport na hinihingi ko? “ tanong ko sa kaniya . “ Anong repo rt? “ takang tano ng sa akin ni Riri . “ Yung report tung kol sa kaso ni Mr. Ramir ez? “ sagot ko sa kaniya . “ Ha? Hindi mo a lam? “ naguguluhang t anong sa akin ni Riri . “ Ang alin? Nasaan na yung footages? “ ta nong kong muli kay Riri . “ The case is in the process of closure. Nagpasa na si Ced ng notic e of closure kay senior detective. Naihampas ko ang kamay ko sa mesa k asabay ng pagtayo ko dahil sa sinabi ni R iri. Did Ced over the bakod my authority? . “ Wait, bella ! “ rinig kong taw ag sa akin ni Riri . Ngunit hindi ko siya pinansin at dumiretso sa pwesto ni Ced upan g komprontahin siya sa ginawa niya. “ Who give you an authority to n eglect my consent over a case? “ mari in kong tanong sa kaniya pagkalapit ko . “ The case of Mr. Ramirez? Ipinasa ko na for case closed. Di ko na pi nadaan sa iyo dahil for sure ayun din naman ang magiging conclusion mo. “ sagot ni Ced after niyang makabawi sa pagkabigla ng lumapit ako sa kaniya. “ Sino ka para pangunahan ako? “ tanong ko sa kaniya na mayroong mataas na tono kaya naman nakuh a na din namin ang atensyon ng mga kasamahan namin. “ Ano ba kinagagalit mo? Na ako ang nagp asa ng notice? It is still recognition on our department. “ sunod sunod na komento ni Ced. “ Wala akong pakialam sa recognition, kahit angkin in mo na. Ang punto ko dito nilagpasan mo ang authority ko as the team leader. “ mariin kong paliwanag sa kaniya . “ Edi sorry, I did not meant na lagpasan ang authority mo, ayaw ko lang na mapagod ka pa sa kakaisip sa kasong da pat naman talagang sarado na. “ sagot niya pabalik sa akin. “ You are unbelievable, Detective Cedric. I still n eed the report on my table today. “ utos ko sa iba namin g kasamahan dahil wala naman akong mapapala sa taong ito. “ Naipasa ko na ang n otice, you will just waste your time. “ komento ni Ced . “ Hangga’t wala kong pirma yun, it will not be process. One more thing, sana tama ka na magsasayang lang a ko ng oras na tingnan yun. Dahil kung sakaling mali ka, you will give this department a huge disgrace. At dinid iin mo ang taong maaaring walang kasalanan. “ mariin kong turan sa kaniya saka siya iniwan sa kinaroroonan niya. Agad naman akong lumabas ng department namin upang magpahangin. Kaila ngan ko munang kumalma dahil pag aaralan ko pa ang kaso na iyon. Ayaw ko na kasing magkamali dahil kamuntikan na akong magkamali sa kaso ni Mr. Ching. Habang palabas ako ng station ay napadaan ako sa interrogation room kung nasaan si Christophe r Ramirez. Nakita ko siyang nakaposas habang may nakayakap na ginang sa kaniya at may lalaking naka harap naman sa pwesto niya. Lumapit naman ako roon at akmang papasok ng marinig ko ang sinabi nito. “ I will not plead gui lty! I am innocent! “ mariin niyang asik sa kausap niya. “ Mas magiging mabigat ang sent insya mo kapag pinatagal pa natin it o. “ rinig kong sagot ng kausap niya . “ Kahit saang husgado pa tayo magpunta, inosente ako. H indi ko aakuin ang isang kasalanang di ko ginawa. Even peopl e do not believe me, I will still stand that I am innocent. Ayan ang huli kong narinig dahil umalis na ako sa interrogation room. Hindi ko malilimutan ang mga mata niya. M akakapagsinungaling ang bibig, ngunit hindi ang mga mata. Naninindigan siyang inosente siya, trabaho ko na alamin ang katotohanan kung nagsasabi siya ng totoo. Let’s see kung hanggang saan ako dadalhin ng pag iimbestiga sa kasong ito. ITUT ULOY!